2007-01-31

Hitta en kontroll i javascript (Ajax ASP.Net)

För att hitta en kontroll som har ID="MyControl" använd funktionen $get.
Exempel:
alert($get("MyControl").id);

Observera att det är motsvarande ClientID du ska använda. $get finns bara tillgänglig på en ASP.Net Ajax-sida.

Inga kommentarer: